CleanPilot Go er en app beregnet til rengøringsmedarbejderen. Dette digitale værktøj giver rengøringsmedarbejderen mulighed for og motivation til at udføre de daglige opgaver mere effektivt.

Ved hjælp af appen bliver rengøringsmedarbejderen papirløs og får nemt adgang til digitale og visuelle arbejdsplaner med farvekodede plantegninger for hele bygningen på en tablet. Disse interaktive, visuelle arbejdsplaner kan nemt opdateres og omfordeles blandt medarbejderne. Rengøringsmedarbejderen får også et tydeligt overblik over dagens opgaver og kan nemt dokumentere arbejdet, registrere afvigelser og kommunikere effektivt med leder og medarbejdere ved hjælp af appens integrerede meddelelsessystem. Appen bidrager også til hurtig og konsekvent oplæring af nye rengøringsmedarbejdere, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser i forbindelse med oplæring.

Appen kan desuden bruges af ledere, så de bedre kan støtte og følge op på deres rengøringsmedarbejdere. Det er også muligt for dem at omfordele ressourcer baseret på realtidsforespørgsler og håndtere kundebestillinger og særlige anmodninger.

Med CleanPilot GO udvides rengøringsmedarbejderens rolle til at inkludere almindelige varmemesteropgaver – de bliver driftsorganisationens øjne. Alle aktiviteter dokumenteres, og disse vigtige data kan dermed bruges af ledere og kunder til at fordele arbejdsbyrden jævnt mellem rengøringsmedarbejderne, optimere levering og tilbyde aktiviteter med merværdi.

Vi skaber værdi for rengøringsmedarbejderen!

Digitale

Digitale rengøringsmedarbejdere giver øget stolthed

Digitale

Nemt at dokumentere ekstra arbejde og afvigelser (synliggør merværdien)

Digitale

Fra rengøringsmedarbejdere til servicemedarbejdere: “driftsorganisationens øjne”

Bedre fokus – øget sikkerhed for korrekt arbejdsplanlægning 

God egendokumentation – skaber tryghed

Hjælper med at skabe korrekte planer, ejerskab og en retfærdig arbejdsplanlægning

Bedre overblik over egen arbejdsdag

Forbedret kvalitetsarbejde – INSTA800 – unik støtte til egenkontrol

Nemmere kommunikation mellem leder/medarbejder/kunder

Kontakt os

10 + 2 =