CleanPilot Direct er webportalen for kundeansvarlige eller rengøringsledere. Portalen tilbyder realtidsdata og overblik over de enkelte forhåndenværende projekter samt mulighed for nemt at organisere opgaver, foretage ændringer og effektivt administrere bestillinger og tilbagemeldinger fra kunder. Rapporter opdateres også automatisk og gøres tilgængelige i portalerne, så ledere får mulighed for at analysere data og udvikle forbedringsplaner.

Ledere kan definere forskellige dashboards med udvalgte nøgletal (KPI’er) knyttet til hvert rengøringsprojekt, for eksempel udførte opgaver, afvigelser og INSTA-kontroller.

Vi skaber værdi for leverandøren!

Digitale

Digitaliseret standard for alle projekter

Digitale

Forenklet vikar- og ressourcestyring

Digitale

Forenklet kommunikation

Komplet oversigt over alle projekter

Forbedret kvalitetsarbejde – INSTA800 – unik støtte til effektiv kontrol

Forenklet kundestyring 

Understøttelse af optimering og forbedring

God og kontinuerlig dokumentation

Mindre sygefravær

Let at opdatere og bruge digitalt

Mere service for pengene

Synliggørelse af ekstra arbejde, som kan faktureres hos en kunde

Kontakt os

7 + 6 =