Datec Blog

Alle Norge Sverige
Buskerud municipality value story

Buskerud municipality value story

Vi har gleden av å presentere årets verdihistorie om Buskerud fylkeskommune. Filmen synliggjør hvilke verdier enkeltmennesker og organisasjoner i renholdsbransjen opplever gjennom bruk av moderne teknologi. En stor takk til ledelse og renholdsavdelingen i Buskerud...

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune drar nytte av den tidsbesparende verdien i CleanPilot Value

CleanPilot in Oslo University Hospital (OUS)

CleanPilot in Oslo University Hospital (OUS)

Trygg og effektiv prosess for kostnadskutt som ivaretar både renholdere og kvalitetskrav Våren 2017 ble Renholdsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF stilt overfor nye krav om kostnadskutt på flere millioner kroner. Gjennom flere år har OUS gjennomført kutt ved...

Kontakt os

4 + 13 =